Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-06-2020 09:59

Ηλεκτρονικό Σεμινάριο COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία (ΚΔΟΘ 14/2020)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ερευνητικό Κέντρο CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεχίζοντας την ενίσχυση της προσπάθειας η οποία διεξάγεται στη χώρα μας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, καθώς επίσης και  για την ασφαλή επιστροφή στους χώρους εργασίας, διοργάνωσαν στις 18 Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικό σεμινάριο με θέμα, «COVID-19: Επιστροφή στην Εργασία».

Στο ηλεκτρονικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του EU-OSHA και προσφέρθηκε δωρεάν, συμμετείχαν πέραν των 230 επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας από το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου εστίαζαν στις κατευθυντήριες γραμμές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EU-OSHA για τη λήψη μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους, στο νέο διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων (OiRA) για τον COVID-19, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, όπως είναι ο COVID-19, καθώς επίσης και στη νέα μορφή εργασίας, την τηλεργασία και πώς αυτή συνδέεται με την εκτίμηση των κινδύνων, τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα και τις καλές πρακτικές, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται για διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των τηλεργαζομένων.

Μέσα από την συζήτηση απαντήθηκαν ερωτήματα σε σχέση με το άνοιγμα των εισόδων στη Δημοκρατία, την πιθανότητα εμφάνισης δεύτερου κύματος της πανδημίας και την ετοιμότητά μας ως χώρα να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, έγιναν ειδικές αναφορές σε ότι αφορά στην θερμομέτρηση και την καταλληλότητα των μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι με ειδικές αναφορές στις μάσκες.

Καταληκτικά, τονίστηκε η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση γύρω από το θέμα της πανδημίας του COVID-19, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την πιστή εφαρμογή των νομοθετικών διαταγμάτων των σχετικών πρωτοκόλλων και ακολούθως των οδηγιών και των συστάσεων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών με εξειδίκευση στο θέμα του COVID-19.

Το ηλεκτρονικό σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο (link):

https://eu-lti.bbcollab.com/recording/2c931a5c43414207aeb2f52f09adcc05


(ΝΝ/ΣΧ)