Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-06-2020 17:30

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης συμμετείχε σε συνεδρία της Μεικτής Επιτροπής της ΚΣΣΕ μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία της Μεικτής Επιτροπής της ΚΣΣΕ. Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στην ΚΣΣΕ και εκπροσώπους της Επιτροπής Υπουργών, σε σύνθεση Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών του Οργανισμού.

Τους συμμετέχοντες απασχόλησε η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Γενικού Γραμματέα της ΚΣΣΕ.

ΙΚ