Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-06-2020 15:32

Αποφάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων για την περίοδο Ιανουάριου – Μαΐου 2020

Οι αποφάσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων κας Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου για την περίοδο Ιανουάριου – Μαΐου 2020 έχουν αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα του Γραφείου της:

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/dp06/dp06?opendocument

 

ΣΣ/ΣΧ