Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-06-2020 09:31

Δημόσια ακρόαση Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι, η Δημόσια Ακρόαση για εξέταση της αίτησης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου (για Λήδρα Μπετόν Λτδ) (ΠΑΦ/0694/2018), που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 20/03/2020  και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, και αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/07/2020, η ώρα 11.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του συγκροτήματος Elea Estates, (αρ. τηλ. 26623723).  Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προηγηθεί επιτόπια επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.

ΣΣ/ΣΧ