Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-06-2020 11:59

Τελετή διαβεβαίωσης του Νέου Αρχηγού και Υπαρχηγού Αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Αρχηγού της Αστυνομίας κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου και του νέου Υπαρχηγού της Αστυνομίας κ. Χρήστου Μαυρή.

Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι «ασκώντας τις εξουσίες που μου παραχωρεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρώ σήμερα στο διορισμό των Στυλιανού Παπαθεοδώρου και Χρήστου Μαυρή στις θέσεις του Αρχηγού και του Υπαρχηγού της Αστυνομίας, αντιστοίχως.

 

κ. Παπαθεοδώρου, κ. Μαυρή,

αναλαμβάνοντας σήμερα τα δύο ύπατα αξιώματα της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, καλείστε να επιδείξετε απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους, προκειμένου να ανταποκριθείτε με αφοσίωση στη σημαίνουσα αποστολή που καλείται η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου να επιτελέσει: μια αποστολή επιφορτισμένη από την Πολιτεία με το καθήκον αφενός της διασφάλισης συνθηκών ευταξίας και ευνομίας στην κοινωνία και αφετέρου της υπεράσπισης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του κάθε πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής σημασίας για τη λήψη της απόφασης του διορισμού σας υπήρξε η άρτια κατάρτιση, η τριβή, η γνώση και η εμπειρία που αποκομίσατε στην επί σειρά ετών παρουσία σας σε διάφορα Τμήματα του Αστυνομικού Σώματος, αλλά πρωτίστως το ήθος, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που σας χαρακτηρίζει, εχέγγυα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να μπορέσετε να συνεχίσετε και να ενισχύσετε τον εν εξελίξει εκσυγχρονιστικό σχεδιασμό του Αστυνομικού Σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με την πολιτική προϊστάμενο της Δύναμης, είμαι βέβαιος πως πρωταρχικό σας μέλημα θα είναι η περαιτέρω:

 Αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

 Η ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας της Αστυνομίας και των μελών της.

 Η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Προς αυτή άλλωστε την κατεύθυνση είναι που κινήθηκε τα τελευταία χρόνια η συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης, επιτυγχάνοντας, μέσα από τις καινοτόμες προσεγγίσεις που ακολουθήσαμε, την αναβάθμιση για πρώτη φορά από το 1960 των δομών της Αστυνομίας, αλλά και την προαγωγή της λειτουργικής και επιχειρησιακής επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Σώματος και των μελών του.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ενδεικτικά και μόνο αναφέρω πως:

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ενός νέου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

 Εμπεδώθηκε η αξιοκρατία μέσω της υιοθέτησης αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των μελών της Αστυνομίας.

 Επιπλέον, προσαρμόζουμε τα κριτήρια ανέλιξης, απόδοσης και  μισθολογικής αναβάθμισης των μελών της Αστυνομίας, με βάση την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους.

 Τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτέλεσμα μιας χρονίζουσας ανάγκης, βρίσκονται ενώπιον της Βουλής.

 Προχωρήσαμε στη σύσταση ξεχωριστής ομάδας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος, δημιουργώντας πρόσθετα νέα τμήματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

 Δημιουργήθηκε εξειδικευμένη διεύθυνση για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και συστάθηκε Ειδική Ανακριτική Ομάδα για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

 Εκσυγχρονίστηκαν και ενισχύθηκαν οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, η επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγησή τους για καθορισμό επιχειρησιακών στόχων και προτεραιοτήτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και γενικότερα το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

 Ενισχύσαμε την Αστυνομία με περισσότερα ανακριτικά εργαλεία για πάταξη του σοβαρού εγκλήματος, όπως είναι η ψήφιση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με δικαστικό διάταγμα και πάντοτε υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

 Καταπολεμούμε τη διαφθορά στη βάση ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου και μηχανισμών, όπως η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού  Ελέγχου που προστατεύει τα μέλη της Αστυνομίας από παρεμβάσεις. Ενισχυτική της προσπάθειας αυτής είναι η λειτουργία ανώνυμης τηλεφωνικής γραμμής, αλλά και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής αναφοράς παραπόνων.

 Προχωρούμε με την πλήρωση 250 θέσεων Αστυνομικών, ενώ εντός του 2020 θα προκηρυχτούν άλλες 200 θέσεις Αστυνομικών και Ειδικών Αστυνομικών.

Επενδύσαμε σε ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης, με στόχο την επίτευξη της ασφάλειας μέσω της στενής συνεργασίας της Αστυνομίας με τους πολίτες.

Σημειώνω επίσης ότι διπλασιάστηκαν οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς στα αστικά κέντρα και πενταπλασιάστηκαν στις κοινότητες, ενώ ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς αριθμεί περίπου 113.223 μέλη σε 30 Δήμους και 311 Κοινότητες, σε σχέση με το 2012 που είχαμε 4.000 εγγεγραμμένους Παρατηρητές της Γειτονιάς σε μόνο 3 Δήμους/Κοινότητες.

Παράλληλα, η έκδοση της κάρτας εθελοντών πολιτών, η κατοχύρωση της εθελοντικής εμπλοκής του πολίτη με την εφαρμογή του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, του Εθελοντή Πυροσβέστη και του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, καθώς και η δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης, αποτελούν πρόσθετα μέτρα, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά και προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων των εγκλημάτων και παραβάσεων.

Το μέγεθος και τη σημασία του μέχρι στιγμής παραχθέντος έργου, επιβεβαιώνει τη βούληση που διαθέτουμε να μετεξελίξουμε την Αστυνομία, μέσα από τολμηρές αποφάσεις και ριζοσπαστικές αποφάσεις, σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό Οργανισμό.

Ως αποτέλεσμα, κατά το 2019 είχαμε μείωση στον αριθμό των υποθέσεων σοβαρών αδικημάτων και αύξηση στο ποσοστό εξιχνίασής τους.

 

Αρχηγέ, Υπαρχηγέ,

Τα όσα προανάφερα επιτελέστηκαν και με δική σας συμβολή, θα ήταν όμως ασύγγνωστη παράλειψη αν παρέλειπα να εξάρω, να επαινέσω αλλά και να συγχαρώ τους αρχηγούς της Δύναμης, Ζαχαρία Χρυσοστόμου και τον αποχωρούντα σήμερα Κύπρο Μιχαηλίδη που επί των ημερών τους έγιναν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο Σώμα.

Χωρίς αμφιβολία υπήρξαν και υπάρχουν αδυναμίες στη λειτουργία της Αστυνομικής Δύναμης, αδυναμίες που με οδήγησαν και σε οδυνηρές αποφάσεις. Παρά ταύτα δεν παραγνωρίζω κανενός τη θετική προσφορά κανενός.

Λειτουργώντας αμφότεροι με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, σας καλώ να εργαστείτε άοκνα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες μέσα σε ένα ευνομούμενο κράτος. Σας καλώ επίσης να επιδείξετε αποφασιστικότητα και να είστε αμείλικτοι απέναντι στη διαφθορά και το έγκλημα, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στην όποια αμέλεια ή τη μη εφαρμογή του νόμου και της τάξης.

Η σημερινή διαβεβαίωση δεν αποτελεί παρά τη δέσμευσή σας έναντι της Πολιτείας, της πολιτικής ηγεσίας και του προσωπικού της Δύναμης, αλλά κυρίως έναντι της κοινωνίας και των πολιτών, ότι θα καταβάλετε το άπαν των δυνάμεων σας ώστε να φέρετε εις πέρας την αποστολή σας και να δικαιώσετε τις υψηλές προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε η επιλογή σας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως στο έργο σας θα έχετε την αποφασιστική στήριξη τόσο του ιδίου όσο και της Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και ολόκληρης της Πολιτείας.

Φίλε Κύπρο, ύστερα από 40 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας, αποχωρείς σήμερα της Αστυνομικής Δύναμης με απόλυτα δικαιολογημένο το αίσθημα της περηφάνιας για την άψογη επιτέλεση των καθηκόντων σου και το πολύπλευρο έργο που προσέφερες. Εκ μέρους του ιδίου και της Πολιτείας, σε συγχαίρω και σε ευχαριστώ, ευχόμενος υγεία και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία ως επίσης κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς στόχους και επιδιώξεις σας».

Από πλευράς του ο νέος Αρχηγός της Αστυνομίας, μιλώντας και εκ μέρους του Υπαρχηγού, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «με βαθύ το αίσθημα ευθύνης θα εργαστούμε ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας με απώτερο στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας». Πρόσθεσε ότι είναι εμφανείς οι αλλαγές στη σύγχρονη εγκληματικότητα που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, τη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά, τα εγκλήματα στο διαδίκτυο που οδηγούν στην αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισής τους, και σημείωσε ότι από την επιτυχία της Αστυνομίας κρίνεται η ομαλή συνοχή.

Επισήμανε ακόμα ότι προτεραιότητα της Αστυνομίας αποτελεί η εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας στην κοινωνία. Σημείωσε εξάλλου ότι η Κύπρος σήμερα μια από τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και ως τέτοια πρέπει να τη διατηρήσουμε.

Ο κ. Παπαθεοδώρου πρόσθεσε ότι η Αστυνομία έχει αποδείξει την αξία της στην κοινωνία και είναι παρούσα με όλες της τις δυνάμεις στο καθήκον. Τέλος, ανέφερε ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για διαφύλαξη της ασφάλειας τους.

 

(ΡΜ/ΝΝ/ΣΧ)