Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-06-2020 13:26

Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 29/6/2020 η χαρτοσήμανση  εγγράφων με σταθερά τέλη (Πίνακας 1 πιο κάτω) θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (Πίνακας 2 πιο κάτω) και όχι από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (πίνακας 1), θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία ως ακολούθως:

1.    Υπολογισμός και αγορά  χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο με βάση τον Πίνακα 1 και η αγορά του χαρτοσήμου πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους  που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.

2.    Επικόλληση και ακύρωση χαρτοσήμου επί εγγράφου

Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο  και ημερομηνία ακύρωσης.

Προσοχή: Έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.

3.     Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση για τέλη μέχρι €35

Στις περιπτώσεις όπου:

1. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε επιβάλλεται  πρόστιμο το οποίο ισούται με το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €35).

2. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός έξι μηνών από την πρώτη υπογραφή  ή σύνταξη του εγγράφου, τότε το πρόστιμο ισούται με δύο φορές το ίδιο το τέλος  (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €70).

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η χαρτοσήμανση θα πρέπει να γίνεται ενώπιον Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας ή Πρωτοκολλητή.

4.    Έκδοση πιστού αντίγραφου

i. Σε κάθε αντίγραφο επικολλάται χαρτόσημο αξίας μέχρι δύο ευρώ, το οποίο ακυρώνεται με βάση τη διαδικασία ακύρωσης του χαρτοσήμου ως το σημείο 2 πιο πάνω.

ii. Αξία χαρτοσήμου

  • Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, τότε καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το πρωτότυπο.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος για πιστά αντίγραφα είναι δύο ευρώ.

iii. Αναγράφεται η ένδειξη «ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από τον ίδιο ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο ο οποίος ακυρώνει και το πρωτότυπο.

iv.  Για να θεωρούνται τα πιστά αντίγραφα δεόντως χαρτοσημασμένα, θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα μαζί με το χαρτοσημασμένο πρωτότυπο έγγραφο.

Χαρτοσήμανση εγγράφων με βάση την αξίας μιας σύμβασης

Το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να ανακοινώσει σύντομα νέα διαδικασία και για τη χαρτοσήμανση ορισμένων κατηγοριών εγγράφων των οποίων το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται με βάση την αξία μιας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

Είδος εγγράφου

Τέλη χαρτοσήμων (€)

Βεβαίωση /Εγγύηση

2,00

Γενικό Πληρεξούσιο

6,00

Γραπτή Δήλωση

4,00

Διαθήκη

18,00

Έντυπο Διανομής

35,00

Εγγυητική Επιστολή/Εγγυητική Τράπεζας

4,00

Ειδικό Πληρεξούσιο

2,00

Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  (όταν δεν καθορίζεται ποσό)    

18,00

Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (στο ποσό της αντιπαροχής)  

€1 ανά €200 ή μέρος αυτών

Εκχώρηση Πωλητηρίου Εγγράφου δια δωρεάς (από πρώτου βαθμού συγγένεια)

35,00

Ένορκη Δήλωση Δικαστηρίου

4,00

Εξουσιοδότηση

4,00

Καταστατικό/Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

35,00

Εμπίστευμα Κυπριακό

18,00

Πρόσκληση

4,00

Συμφωνία χωρίς ποσό

35,00

Συναλλαγματική/Πληρωτέα εν όψει/σε πρώτη Ζήτηση

1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

Α.Α.

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διεύθυνση Υποστατικών από τα οποία γίνεται η πώληση

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

22674594

ΟΙΚΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

25371471
25341300

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

3

ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ /  ΑΜ/ΣΤΟΥ

24657015

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

4

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ

26937774

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

5

ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

22407726

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

7

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

25803826

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

8

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

24803517

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

9

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΠΑΦΟΥ

26804419

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ

10

ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

99622911
97777776

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6 , ΔΙΑΜ. 202 , 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ

11

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

99525675
22660124
99142474

ΛΕΩΦ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 105 Β , 2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

12

ΘΕΚΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99479353

ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, 2745 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

13

ΜΑΡΙΛΕΝΑ  ΑΣΣΟΥ

22498791
99671881

ΠΥΘΩΝΟΣ 5, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

14

ΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

22677236
99224560

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 30-32, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

15

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

22526063
99673126
97877776

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 9, 2540 ΔΑΛΙ

16

ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

99739763

ΣΤΑΓΥΡΩΝ 19, ΔΙΑΜ.1, 2046 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

17

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

99815563

ΟΔΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δ83, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ

18

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

99498270

ΑΘΗΝΩΝ 22, ΚΑΙΜΑΚΛΙ , 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

19

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99583668

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

20

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

99913278

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 16, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

(ΕΚ/ΕΧΡ)