Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-07-2020 10:17

Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας για Πρόγραμμα Κατάρτισης «Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν. Μάθετε πως. Εξυπηρέτηση πελατών»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν. Μάθετε πως. Εξυπηρέτηση πελατών» διάρκειας 14 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 7/7/2020 και στις 14/7/2020 από τις 8:30πμ μέχρι 4:30μμ στο Κέντρο Παραγωγικότητας που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη Λευκωσία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει την έννοια της ποιοτικής εξυπηρέτησης ώστε να εκπροσωπούν επαγγελματικά τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν. Επίσης θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις ανάγκες των ανθρώπων, τους οποίους εξυπηρετούν, να χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολους πελάτες και να αντιμετωπίζουν εύστοχα τα παράπονα και τις αντιρρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών των οποίων η καθημερινότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι (Δωρεάν Συμμετοχή) εγγεγραμμένοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) νοουμένου ότι εξασφαλίσουν σχετικό παραπεπτικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €160,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €128,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €32,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.

 

ΙΚ/ΕΧΡ