Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-07-2020 14:32

Απάντηση Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σημερινό δημοσίευμα

Σε σχέση με δημοσίευμα ημερομηνίας 1/7/2020 με τίτλο «Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σε σύζυγο και γιο ενώ τελούσε υπό κράτηση για την κομπίνα η αρχιλογίστρια», το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κληθεί να δώσει κατάθεση για το εν λόγω θέμα. Το Τμήμα είναι πάντα στη διάθεση των ανακριτικών αρχών για κατάθεση και παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων ζητηθούν.

Γενικά σημειώνεται ότι, δικαιοπραξίες στο Τμήμα δύνανται να διενεργηθούν χωρίς την φυσική παρουσία, είτε του δικαιοδόχου, είτε του δικαιοπάροχου, νοουμένου ότι θα παρουσιαστεί εκ μέρος τους αντιπρόσωπος εξουσιοδοτημένος με πληρεξούσιο έγγραφο.

(ΙΚ/ΣΧ)