Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-07-2020 14:36

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της, ως εξης:

Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική)

Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

(ΕΧ/EI)