Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-07-2020 15:38

Δήλωση Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την εισαγωγή Νέου Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εφαρμογής Σχεδίου Κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19.

Ο σκοπός του Σχεδίου είναι η επαναφορά της συνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και η στήριξη της οικονομίας της Κύπρου.

Το κόστος του Σχεδίου υπολογίζεται σε €6.3 εκ για την περίοδο μέχρι τέλος του χρόνου και αναμένεται να επωφεληθούν 1.1 εκ επιβάτες και γύρω στις 60 αεροπορικές εταιρείες. Το ύψος της επιχορήγησης θα παραχωρείται με βάση το ποσοστό πληρότητας του αεροσκάφους.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση εξέταση και έγκριση του αιτήματος, καθώς και τους λειτουργούς του Υπουργείου Μεταφορών για την τεκμηριωμένη υποβολή του αιτήματος και την άμεση ανταπόκριση τους στα ερωτήματα που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(IK/ΣΧ)