Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-07-2020 15:12

Διευκρίνιση Υπουργείου Εργασίας για εκθέσεις από εγκεκριμένους λογιστές για τα Ειδικά Σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από 13 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020, μπορεί να υπογράφεται και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους Λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις.

  

(ΙΚ/ΣΧ)