Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-07-2020 18:51

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2020

Ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπωνο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που καλύπτει σειρά αναγκών, μεταξύ των οποίων ορισμένες που αφορούν εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού έναντι των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν για τη σχολική χρονιά 2020-2021, καθώς και η βελτίωση της μισθολογικής κλίμακας των δασκάλων Μουσικής στη Δημοτική Εκπαίδευση.

--------------------- 

EI