Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-07-2020 12:53

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, μέσω τηλεσυνάντησης, στην Ad Hoc Επιτροπή για τη Μετανάστευση της ΚΣ ΟΑΣΕ

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, μέλος της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε χθες σε τηλεσυνάντηση της εν λόγω Επιτροπής, με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας κα Παρασκευή Μίχου.

Η κα Μίχου παρουσίασε τις αρμοδιότητες και το έργο της Γενικής Διεύθυνσης και απάντησε σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Ο κ. Χατζηγιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο κατ’ αναλογία πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρώτησε κατά πόσον θα μπορούσε η Γενική Διεύθυνση της οποίας προΐσταται να συμβάλει κατ' εξαίρεση στην ανακούφιση των αναγκών των αιτητών ασύλου που φιλοξενούνται στην Κύπρο, όπως συνέβη με άλλα κράτη πρώτης γραμμής. Επιπλέον, ρώτησε τί είδους βοήθεια παρέχεται επί του εδάφους στη Λιβύη, υπό το φως της ανησυχητικής ανθρωπιστικής κατάστασης στα κέντρα υποδοχής της χώρας.

Σχολιάζοντας εξάλλου αναφορές της κας Μίχου στην ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, ο κ. Χατζηγιάννης, αναφέρθηκε στις διερευνητικές επιτόπιες επισκέψεις του, ως Προέδρου και προηγουμένως Εισηγητή της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά θέματα της ΚΣ ΟΑΣΕ,  στην ανατολική Ουκρανία. Σκοπός των επισκέψεων αυτών, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης, ήταν την διαπίστωση και συμβολή στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή προς όφελος όλων των κατοίκων. Ζήτησε δε όπως το ζήτημα των εσωτερικά εκτοπισμένων παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητες της συγκεκριμένης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απαντώντας όσον αφορά στη δυνατότητα παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας προς την Κύπρο, η κα Μίχου ανέφερε ότι ενδεχόμενο αίτημα της Κύπρου για παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου θα εξεταστεί. Όσον αφορά δε στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα απασχολεί έντονα τη Γενική Διεύθυνση, ενώ σημαντικό μέρος των πόρων της διοχετεύεται ήδη προς τη χώρα αυτή για άμβλυνση των συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης στην εν λόγω χώρα. 

(ΕΚ/ΕΧΡ)