Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-07-2020 17:04

Απάντηση σε δημοσίευμα για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Πανεπιστημίου Κύπρου

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΠΠΚ) και σε συνέχεια δημοσιεύματος σε ηλεκτρονική σελίδα στις 6 Ιουλίου 2020, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΠΚ αναφέρει τα εξής:

  1. Η πλειονότητα των μαθημάτων προσφέρεται παράλληλα στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα που προσφέρονται την Τετάρτη, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένο εξοπλισμό και υποδομή που είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λευκωσία.   
  2. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων επιδιώκεται να υλοποιείται στο ίδιο κτήριο, ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτα εφικτό, ειδικά κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων περιεχομένου και διδακτικής. Συχνά, τα εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιείται η διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων, βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (Καλλιπόλεως, Πανεπιστημιούπολη και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσίας) και εκ των πραγμάτων απαιτείται μετακίνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται διευθετήσεις και λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να μεσολαβεί επαρκής χρόνος για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων.      
  3. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από την πλευρά του ΠΠΚ αποτελεί προτεραιότητα. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα εφαρμόζεται για σειρά ετών χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.  
  4. Ένα βασικό μέρος του ΠΠΚ είναι η σχολική εμπειρία κατά την οποία οι συμμετέχοντες παρακολουθούν διδασκαλίες έμπειρων συναδέλφων τους σε δημόσια σχολεία και ακολούθως αναλαμβάνουν οι ίδιοι αυτόνομη διδασκαλία. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται μέσω επισκέψεων και παρατήρησης των διδασκαλιών τους από επόπτες του ΠΠΚ. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πιο πάνω διαδικασίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έτυχε να ολοκληρωθούν πριν την αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες. 

Η Επιτροπή Συντονισμού του ΠΠΚ, στα πλαίσια τα οποία καθορίζονται από τη νομοθεσία, μετά από συζήτηση σε συνεδρίασή της, απέστειλε επιστολή στις 13 Απριλίου 2020 στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ζητώντας διευκρινίσεις ως προς την ολοκλήρωση του Προγράμματος λόγω των δεδομένων τα οποία δημιουργήθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων. Η ΕΕΥ ενέκρινε την παράταση του ΠΠΚ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αυτή η παράταση δεν θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τον διορισμό των συμμετεχόντων.

Ως εκ τούτου, το δίπλωμα επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος και η αναλυτική βαθμολογία θα εκδοθούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Η έκδοση του διπλώματος θα γίνει ταυτόχρονα για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το εάν έτυχε να έχουν ολοκληρώσει τη σχολική εμπειρία πριν από την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η άνιση μεταχείριση και το ενδεχόμενο να αποκομίσει μια υποομάδα συμμετεχόντων οποιοδήποτε όφελος έναντι των υπόλοιπων συμμετεχόντων που απλώς έτυχε να μην ολοκληρώσουν τη σχολική εμπειρία λόγω της πανδημίας.     

Σημειώνεται ότι για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σχολική εμπειρία έχει καταχωρηθεί η βαθμολογία τους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης βαθμών των μαθημάτων του Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΙΠ