Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-07-2020 13:14

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων Ιανουάριος – Ιούνιος 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων", που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020.

Κατά τον Ιούνιο 2020, μήνα κατά τον οποίο έχουν σταδιακά αρθεί πολλά από τα περιοριστικά μέτρα για αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.547, σημειώνοντας μείωση 5,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 13,3% στις 2.621.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 25,3% τους πρώτους έξι μήνες του 2020 και έφτασε τις 17.525, σε σύγκριση με 23.449 κατά την ίδια περίοδο του 2019.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 28,6% και έφτασαν τις 13.633, σε σύγκριση με 19.102 το πρώτο εξάμηνο του 2019. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 5.004 ή 36,7% ήταν καινούρια και 8.629 ή 63,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου έφτασαν τις 2.246 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με 2.680 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημείωσαν δηλαδή μείωση 16,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 17,6% στα 1.900, τα βαριά φορτηγά κατά 2,9% στα 265 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 19,8% σε 81.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων <50κε μειώθηκαν στις 86 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, από 165 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 47,9%.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών >50κε αυξήθηκαν τους πρώτους έξι μήνες του 2020 κατά 5,3% στις 1.252, σε σύγκριση με 1.189 την ίδια περίοδο του 2019.

Η έκθεση πωλείται προς €6,50 το αντίτυπο. Διατίθεται επίσης δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση http://www.cystat.gov.cy.

 

(ΙΚ/ΣΧ)