Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-07-2020 11:46

Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 (Εβδομάδα 29 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2020)

Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020, ο όγκος δεδομένων σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 23% (+3% έναντι της εβδομάδας 22–28 Ιουνίου 2020) και ο όγκος δεδομένων κινητού δικτύου κατά 31% (+12% έναντι της εβδομάδας 22–28 Ιουνίου 2020). Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020, ο όγκος λεπτών σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 22% (+2% έναντι της εβδομάδας 22–28 Ιουνίου 2020) και ο όγκος λεπτών κινητού δικτύου κατά 28% (+1% έναντι της εβδομάδας 22-28 Ιουνίου 2020) [βλ. σχετικό γραφικό].

Τα σχετικά γραφικά βρίσκονται εδώ.

(IK/ΕΧΡ)