Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-07-2020 12:04

Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί – Υποβολή Δήλωσης καταβολής του κατ’ αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η 10η Ιουλίου 2020 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης καταβολής του κατ’ αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α. και πληρωμής της δόσης για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Επισημαίνεται ότι, καμία αναστολή πληρωμής δεν ισχύει για τα πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί.

(IK/ΕΧΡ)