Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-07-2020 09:09

Συμμετοχή του Επίτροπου Εθελοντισμού σε συζήτηση με θέμα: «Εθελοντισμός – Agenda 2030»

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκη θα συμμετέχει διαδικτυακά σε συζήτηση της Παγκόσμιας Τεχνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών με θέμα: «Εθελοντισμός – Agenda 2030».

Η διαδικτυακή συζήτηση θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών, από τις 13 μέχρι τις 16 Ιουλίου 2020 και θα καλύψει θέματα σε σχέση με τον Εθελοντισμό και την Πανδημία, την ενίσχυση του Παγκόσμιου Εθελοντισμού, Εθελοντισμός και 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν, ανάμεσα σε άλλους, ομιλητές από τα Ηνωμένα Έθνη, υπουργοί κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών και εκπρόσωποι ΜΚΟ.

Στόχος της διαδικτυακής συζήτησης είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της Πανδημίας αλλά και του ρόλου του για την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

(ΕΧ/ΣΧ)