Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-07-2020 12:54

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούνιος 2020

Συνολική Απασχόληση: 52.454

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2020 αυξήθηκε κατά 15 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.454 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 685 άτομα (-2,4%), από 28.312 σε 27.627 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 771 άτομα (5,0%) φθάνοντας τις 16.541 σε σχέση με 15.470 άτομα τον Ιούνιο του 2019.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,3%) καθώς και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,1%). Και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού καταγράφεται αύξηση στο έκτακτο προσωπικό με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία (11,1%).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,4%). Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στο έκτακτο προσωπικό (1,5%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

Ιούνιος 2019

Μάιος 2020

Ιούνιος 2020

 

Ιούνιος 20/19

Ιούν.20/

   Μάιος 20

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.424

17.332

17.313

 

-0,6

-0,1

Μόνιμοι

11.361

11.053

11.023

 

-3,0

-0,3

Έκτακτοι

6.063

6.279

6.290

 

3,7

0,2

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.672

13.793

13.852

 

1,3

0,4

Μόνιμοι

9.884

9.648

9.645

 

-2,4

0,0

Έκτακτοι

3.788

4.145

4.207

 

11,1

1,5

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.686

12.728

12.703

 

0,1

-0,2

Μόνιμοι

7.067

6.967

6.959

 

-1,5

-0,1

Έκτακτοι

5.619

5.761

5.744

 

2,2

-0,3

Σύνολο

Σύνολο

43.782

43.853

43.868

 

0,2

0,0

Μόνιμοι

28.312

27.668

27.627

 

-2,4

-0,1

Έκτακτοι

15.470

16.185

16.241

 

5,0

0,3

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.657

8.472

8.586

 

-0,8

1,3

Γενικό Σύνολο

 

52.439

52.325

52.454

 

0,0

0,2


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy 

(ΕΧ/ΕΧΡ)