Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-07-2020 14:40

Η ισότητα των φύλων συγκαταλέγεται ιδιαίτερα υψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη

μετά τη συνάντηση με oργανώσεις – μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)

Θέλω να ευχαριστήσω τις οργανώσεις και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της γυναίκας για τη σημερινή συνάντηση, η οποία επιθυμώ να αποτελέσει την απαρχή για έναν γόνιμο μεταξύ μας διάλογο στα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, ένα θέμα το οποίο συγκαταλέγεται ιδιαίτερα υψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας.

Μια πλειάδα μέτρων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και στον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου βρίσκονται ήδη σε σταθερή πορεία υλοποίησης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2019-2023, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι στις προτεραιότητές μας. Επιδίωξη και σκοπός μας μέσω της εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου είναι η σφαιρική και συντονισμένη προώθηση της ισότητας στους τομείς της συμμετοχής των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της οικονομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των γυναικών, της εξάλειψης της βίας, του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου και της καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων.

Η προσπάθεια, ωστόσο, είναι πάντοτε συλλογική, ώστε κενά ή αδυναμίες που παρατηρούνται να εξαλειφθούν. Η εθελοντική πρωτοβουλία, η ενεργή συμμετοχή και η συνεργασία όλων των γυναικείων οργανώσεων είναι απαραίτητος σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή και, προς τούτο, πεποίθησή μου είναι ότι ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποτελεί έναν σημαντικότατο θεσμό, διότι μέσω του προωθείται η συνεργασία πολιτείας και κοινωνίας. Και είναι ιδιαζούσης σημασίας οι συνέργειες και η συνεργασία σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οπισθοδρόμησης σε ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά τη σημαντική αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας σε πάρα πολλούς τομείς τα τελευταία χρόνια, έχουμε δρόμο ακόμη να διανύσουμε μέχρι να επιτύχουμε την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στην πολιτική και δημόσια ζωή. Στο θέμα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, το οποίο θεωρώ ως άκρως σημαντικό, στόχος μας θα είναι η περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των μέτρων που διαχρονικά λαμβάνονται για αποτελεσματικότερο χειρισμό περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Ο σκοπός, και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, είναι κοινός. Και είμαι ευτυχής που έχουμε την κα Ιωσηφίνα Αντωνίου στη θέση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, μια θέση που δημιουργήθηκε ως καινοτόμος θεσμός από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη το 2014, λόγω ακριβώς της σημασίας που αυτή η Κυβέρνηση αποδίδει στα θέματα ισότητας των φύλων. Η κα Αντωνίου έχει τεράστια πείρα μέσω της δικής της δράσης στο θέμα της ισότητας των φύλων και, βεβαίως, μέσα από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στον οποίο προεδρεύει μπορείτε άμεσα να θέτετε τα οποιαδήποτε θέματα επιθυμείτε.

Εν κατακλείδι, πεποίθησή μου είναι πως επιδίωξη όλων μας είναι η περαιτέρω προώθηση των θεμάτων ισότητας και για τούτο, και από τις Οργανώσεις σας θα ήθελα ενεργό εμπλοκή και δράση, διότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρά θέματα που δεικνύουν και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία.

(ΝΝ)