Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-07-2020 14:43

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς και προαγωγές

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της, ως εξής:

Επανατοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων Αορίστου Διάρκειας και Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)

Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)

Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)

Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Τεχνικής Εκπαίδευσης

Νέα Ανακοίνωση για Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Διευθυντών ΜΓΕ

Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

(ΕΧ/ΕΧΡ)