Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-07-2020 14:54

Παρέμβαση βουλευτού κας Σκεύης Κουκουμά-Κούτρα σε διαδικτυακή συζήτηση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και της Οργάνωσης «UN Women»

Η βουλευτής κα Σκεύη Κουκουμά-Κούτρα, Μέλος του Προεδρείου του Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (ΔΕ), συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή συζήτηση ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΔΕ και της Οργάνωσης «UN Women».

Σκοπός της διεξαχθείσας συζήτησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους τρόπους αναθεώρησης της εθνικής νομοθεσίας για την ενσωμάτωση σε αυτήν θεμάτων ισότητας των φύλων και την εξάλειψη διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου +25.

Η κα Κουκουμά σημείωσε την προσπάθεια που καταβάλλει η Βουλή των Αντιπροσώπων στον τομέα αυτό και εξήρε τη σημασία της συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ των κοινοβουλίων στο διεθνές επίπεδο. Η κα Κουκουμά έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, τονίζοντας ότι η άμεση και έμμεση άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και η ανταλλαγή απόψεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Σημείωσε δε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη προβεί σε πολύ ουσιαστικές τροποποιήσεις και στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κουκουμάαναφέρθηκε σε σειρά προτάσεων νόμου που έχουν κατατεθεί στην Βουλή σχετικά με ποινικοποίηση ζητημάτων που αφορούν στη βία και/ή προκατάληψη εναντίον των γυναικών, καθώς και άλλες που προάγουν την ισότητα και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών.

(ΕΚ/ΕΙ)