Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2020 14:21

Ανακοίνωση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για Προαγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκε ανακοίνωση που αφορά:  
Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά

(ΣΣ/ΕΙ)