Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-07-2020 14:28

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για επικαιροποίηση Οδηγιών σχετικά με τις κατ΄ οίκον Παιδοκόμους

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το κοινό ότι από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 οι κατ΄ οίκον Παιδοκόμοι μπορούν να φροντίζουν τον αριθμό των παιδιών που προνοεί η πάγια νομοθεσία, νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Τα παιδιά να παραδίνονται από τους γονείς στην είσοδο της κατοικίας και να αποφεύγεται η είσοδός τους στην κατοικία.  Επίσης, οι κατ΄οίκον Παιδοκόμοι θα πρέπει να ελέγχουν, ώστε να τηρείται η απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των παιδιών.

Ο κατάλογος με τις εγκεκριμένες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατ΄ οίκον Παιδοκόμους, βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws και είναι διαθέσιμος στα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας, και προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών να επιλέγουν άτομα από τον εγκεκριμένο κατάλογο.

Για υποστήριξη ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε µε τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας τα τηλέφωνα των οποίων βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.mlsi.gov.cy.

(ΣΣ/ΕΙ)