Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-08-2020 15:21

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς, μεταθέσεις και επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

1. Διορισμούς αορίστου διαρκείας στο Ριζοκάρπασο.

2. Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης.

3. Μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου Διαρκείας, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διάρκειας και διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση.

(ΕΚ/ΣΧ)