Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-08-2020 13:27

Ενημέρωση Τμήματος Φορολογίας για την αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 26/6/2020, για αλλαγή της διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27/7/2020, άλλαξε και η διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης, τα οποία αφορούν μισθώσεις ακινήτων/ενοικιαστήρια έγγραφα, συμβάσεις εργοδότησης, συμβάσεις μεταξύ δύο νομικών προσώπων και συμβάσεις με σταθερή αξία συμβολαίου (π.χ. αγοραπωλητήρια έγγραφα, συμφωνίες εργοληπτικών έργων, δανείων, συμβάσεις δημοσίου). Η νέα διαδικασία χαρτοσήμανσης αφορά μόνο αρχικές συμβάσειςκαι όχι πρόσθετες/συμπληρωματικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.  Ειδικό Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων

Για τους σκοπούς της νέας διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης, έχει δημιουργηθεί ειδικό «Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από την θεματική ενότητα «Άμεση Φορολογία → Άλλο ενημερωτικό υλικό → Εργαλείο υπολογισμού τέλους χαρτοσήμων».

2.  Χαρτοσήμανση συμβάσεων όταν το τέλος χαρτοσήμου ΔΕΝ υπερβαίνει τα  €100 (εκατό ευρώ)

Εμπρόθεσμη χαρτοσήμανση (εντός 30 ημερών από υπογραφής ή σύνταξης του εγγράφου)

i. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας το«Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», υπολογίζει το τέλος χαρτοσήμων.

ii. Αποστέλλει στο Τμήμα Φορολογίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο «Υπολογισμός Τελους Χαρτοσήμων», το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη.

iii. Αγοράζει τα χαρτόσημα από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (πίνακας 1) και ΟΧΙ από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας

iv.  Επικολλά και ακυρώνει το χαρτόσημο με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τα σταθερά τέλη (βλ. ανακοίνωση ημερ.26/06/2020).

Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση και έκδοση πιστών αντιγράφων

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη χαρτοσήμων (βλ. ανακοίνωση ημερ.26/06/2020).

3.  Χαρτοσήμανση συμβάσεων όταν το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει τα €100 (εκατό ευρώ)

i. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας το «Εργαλείο Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμων», υπολογίζει το τέλος χαρτοσήμων.

ii.  Εκτυπώνει το έντυπο «Υπολογισμός Τέλους Χαρτοσήμων», το οποίο προσκομίζει στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων για πληρωμή του τέλους χαρτοσήμου (κώδικας πληρωμής 0800).

iii. Παρουσιάζει σε αρμόδιο Λειτουργό την απόδειξη πληρωμής μαζί με τα έγγραφα προς χαρτοσήμανση, ο οποίος θα σφραγίσει τα έγγραφα.

Τονίζεται ότι η ορθή χαρτοσήμανση αποτελεί υποχρέωση του ίδιου του φορολογουμένου (αυτοφορολογία). O Έφορος Φορολογίας διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει απαραίτητους, για διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

Α.Α.

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διεύθυνση Υποστατικών από τα οποία γίνεται η πώληση

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

22674594

ΟΙΚΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

25371471
25341300

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

3

ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ /  ΑΜ/ΣΤΟΥ

24657015

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

4

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ

26937774

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

5

ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

99622911
97777776

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6 , ΔΙΑΜ. 202 , 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ

7

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

99525675
22660124
99142474

ΛΕΩΦ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 105 Β , 2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

8

ΘΕΚΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99479353

ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, 2745 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

9

ΜΑΡΙΛΕΝΑ  ΑΣΣΟΥ

22498791
99671881

ΠΥΘΩΝΟΣ 5, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

10

ΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ

22677236
99224560

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 30-32, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

11

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

22526063
99673126
97877776

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 9, 2540 ΔΑΛΙ

12

ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

99739763

ΣΤΑΓΥΡΩΝ 19, ΔΙΑΜ.1, 2046 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

99815563

ΟΔΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δ83, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ

14

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

99498270

ΑΘΗΝΩΝ 22, ΚΑΙΜΑΚΛΙ , 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

99583668

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

16

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

99913278

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 16, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

(ΕΚ/ΣΧ)