Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-08-2020 15:22

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Συμπληρωματική κλήση για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2020-2021.
  2. Στελέχωση του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.
  3. Μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς στη Μέση Εκπαίδευση.
  4. Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
  5. Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διαρκείας, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Εκπαίδευση.
  6. Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης.

(EK)