Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-08-2020 13:09

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούλιος 2020 (Συνολική Απασχόληση: 52.865)

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2020 αυξήθηκε κατά 573 άτομα (1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.865 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 686 άτομα (-2,4%), από 28.283 σε 27.597 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.346 άτομα (8,8%) φθάνοντας τις 16.664 σε σχέση με 15.318 άτομα τον Ιούλιο του 2019.

 

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (5,1%) καθώς και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,1%) ενώ στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παρατηρείται μείωση (-0,2%). Και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού καταγράφεται αύξηση στο έκτακτο προσωπικό με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία (25,7%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020 παρατηρείται αύξηση σε όλες τι κατηγορίες προσωπικού με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,4%). Η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στο έκτακτο προσωπικό (8,0%).

Επισημαίνεται ότι, η αύξηση στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οφείλεται εν μέρει στην καθυστερημένη πληρωμή (λόγω του κορωνοϊού Covid-19) των αντικαταστατών δασκάλων της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

Ιούλιος 2019

Ιούνιος 2020

Ιούλιος 2020

 

Ιούλιος 20/19

Ιούλ.20/

   Ιούν. 20

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.394

17.313

17.351

 

-0,2

0,2

Μόνιμοι

11.340

11.023

11.018

 

-2,8

0,0

Έκτακτοι

6.054

6.290

6.333

 

4,6

0,7

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.502

13.852

14.186

 

5,1

2,4

Μόνιμοι

9.886

9.645

9.642

 

-2,5

0,0

Έκτακτοι

3.616

4.207

4.544

 

25,7

8,0

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.705

12.703

12.724

 

0,1

0,2

Μόνιμοι

7.057

6.959

6.937

 

-1,7

-0,3

Έκτακτοι

5.648

5.744

5.787

 

2,5

0,7

Σύνολο

Σύνολο

43.601

43.868

44.261

 

1,5

0,9

Μόνιμοι

28.283

27.627

27.597

 

-2,4

-0,1

Έκτακτοι

15.318

16.241

16.664

 

8,8

2,6

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.691

8.586

8.604

 

-1,0

0,2

Γενικό Σύνολο

 

52.292

52.454

52.865

 

1,1

0,8

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τονιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση ή να επικοινωνήσουν με την κα Χαρούλα Χαραλάμπους: τηλ:+357-22602123, ηλ. ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy ή την κα Ελένη Χριστοδουλίδου: τηλ: +357-22602142, ηλ. ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(IK/ΕΧΡ)