Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-08-2020 13:57

Υπενθύμιση για υποβολή αιτήσεων για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας μέχρι 12 Αυγούστου 2020 (περίοδος: 1η Ιουλίου 2020 - 31η Ιουλίου 2020)

Υπενθυμίζεται η Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020, είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων στα Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19  του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 5η περίοδο από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις για όλα τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/

 

(ΝΝ/ΣΧ)