Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-08-2020 14:14

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για μεταθέσεις, τοποθετήσεις και αντικαταστάσεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης (προδημοτικής εκπαίδευσης).

β) Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διαρκείας, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου διαρκείας και διορισμοί με σύμβαση στη δημοτική εκπαίδευση (προδημοτική εκπαίδευση).

γ) Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη.

 

Για τις σχετικές ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

(ΝΝ/ΣΧ)