Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-09-2020 11:42

Τελετή Διαβεβαίωσης του Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, η τελετή διαβεβαίωσης του Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας κ. Στέλιου Κουντούρη.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «ενασκώντας τις εκ του Συντάγματος παραχωρηθείσες εξουσίες, προχωρώ σήμερα στον διορισμό του κ. Στέλιου Κουντούρη στη θέση του Βοηθού Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Θέση από την οποία καλείται στο εξής να συνεπικουρεί το κομβικό έργο του Γενικού Λογιστή όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της χρηστής και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων του κράτους, την ενάσκηση δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά και την υλοποίηση συναφών με τις αρμοδιότητες του Λογιστηρίου κυβερνητικών αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη, το υψηλό της αποστολής την οποία θα υπηρετεί ο κ. Κουντούρης η απόφαση του διορισμού του εδράστηκε:

  • Στις ακαδημαϊκές του σπουδές και την πλήρη επιστημονική του επάρκεια και κατάρτιση,
  • Στην πολυετή πείρα και εμπειρία που έχει αποκομίσει από την προηγούμενη υπηρεσία του σε συναφείς με τον τομέα της οικονομίας θέσεις,
  • Στην ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος που τον διακρίνει ως επίσης την ευσυνειδησία, την αντικειμενικότητα και την αίσθηση ευθύνης που επέδειξε όσον αφορά την ενάσκηση των κατά καιρούς καθηκόντων του.

Τούτων λεχθέντων, δεν έχω αμφιβολία ότι θα εργαστεί με ζήλο και αυστηρή προσήλωση προς την αυστηρή τήρηση των κανονισμών και την επιτέλεση των αυξημένων υποχρεώσεων και ευθυνών που συνεπάγεται ο διορισμός του.

Την ίδια στιγμή αναμένεται σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς του κράτους, να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση του ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο μεταρρυθμιστικό έργο που άπτεται της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, υπογραμμίζω ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση μέσα από τον ζήλο που επέδειξε η Γενική Λογίστρια του κράτους:

  • Στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου οργάνωσης του αρμόδιου προσωπικού των Υπουργείων και των κρατικών Υπηρεσιών με τη δημιουργία ξεχωριστών διευθύνσεων χρηματοοικονομικής διαχείρισης,
  • Στην εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP),
  • Στη μετάβαση στην πλήρως εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων στο Δημόσιο, παρέχοντας στο πλαίσιο αυτό ολοκληρωμένη πληροφόρηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του κράτους,
  • Στη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του συστήματος δημόσιων συμβάσεων.

Θα ήταν παράλειψη να μην εξέφραζα τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Γενική Λογίστρια κα Ρέα Γεωργίου όσο και στον απερχόμενο Βοηθό Γενικό Λογιστή κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη, για την αγαστή και γόνιμη μεταξύ μας συνεργασία όσο και για τη συμβολή τους στις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες.

Κύριε Κουντούρη, είμαι απολύτως βέβαιος ότι, έχοντας επίγνωση της συνταγματικής ευθύνης που αναλαμβάνετε και προκρίνοντας το δημόσιο συμφέρον, το όφελος των πολιτών και τη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, θα εργαστείτε με αφοσίωση εκπληρώνοντας στο ακέραιο τον σημαίνοντα ρόλο που σας εμπιστεύεται σήμερα η Πολιτεία».

Από την πλευρά του ο κ. Κουντούρης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Επιστρέφω σε ένα οργανισμό που γνωρίζω πολύ καλά και ξέρω από πρώτο χέρι ότι εργάζεται σε επαγγελματική βάση προσπαθώντας συνεχώς να εξελίσσεται να εκσυγχρονίζεται και να καινοτομεί.

Βλέπω ως μεγάλη πρόκληση τη δυνατότητα που μου δίδεται να εμπλακώ ενεργά στο πολυσχιδές μεταρρυθμιστικό έργο του Γενικού Λογιστηρίου, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση των δράσεων που έχει προγραμματιστεί. Στόχος, ως Γενικό Λογιστήριο είναι η ευθυγράμμιση της οικονομικής διαχείρισης του κράτους με τα διεθνή πρότυπα, λειτουργώντας υποστηρικτικά για την παροχή καλύτερης δημόσιας υπηρεσίας προς τους πολίτες.

Θέλουμε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται οι φόροι που πληρώνει, πώς δαπανούνται στον τομέα της Παιδείας, της Υγείας και αλλού, και να δίνεται η δυνατότητα στην εκάστοτε Κυβέρνηση να αποδεικνύει ότι χρησιμοποιεί τον δημόσιο πλούτο, με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Το μεταρρυθμιστικό έργο που προωθεί η Κυβέρνηση μέσω του Γενικού Λογιστηρίου αποβλέπει στην ενδυνάμωση της οικονομικής διαχείρισης του κράτους ώστε να παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση προς όσους λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις».

Τέλος ανέφερε ότι ένας κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, και της λογοδοσίας. 

(ΡΜ/ΕΧ/ΕΙ)