Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-09-2020 10:26

Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών μας»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα  «Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών μας» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm.

(ΕΚ/ΕΧΡ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα