Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-09-2020 10:58

Τον νενομισμένο όρκο ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έδωσαν τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων επενδυτών

 Ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Σε συνέχεια του διορισμού της Ερευνητικής Επιτροπής, που συστάθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυγούστου 2020, και μετά από τη δημοσίευση του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2020, ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι ο Πρόεδρος της κ. Μύρωνας Νικολάτος, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι Επίτροποι  κ.κ. Κώστας Παμπαλλής, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικού Ελεγκτού και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της κ. Νικολάτος ανέφερε πως «αναλαμβάνουμε σήμερα τα καθήκοντά μας με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του έργου το οποίο έχουμε να επιτελέσουμε. Η Επιτροπή θα ενεργήσει μέσα στο πλαίσιο του Νόμου και της εντολής η οποία της δόθηκε από τον έντιμο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες μας να αποπερατωθούν το συντομότερο δυνατόν, με δίκαια και αξιόπιστα αποτελέσματα. Τελειώνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία για την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό μας.»

Μετά από τη νενομισμένη ορκωμοσία τους δυνάμει του άρθρου 4 του σχετικού Νόμου, όλα τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής μετέβησαν στον χώρο εργασίας της Επιτροπής.

Βιογραφικό σημείωμα εκάστου μέλους της Επιτροπής, συνημμένο στο όνομά του.

Μύρων Νικολάτος

Κώστας Παμπαλλής

Κυριάκος Κυριάκου

Παύλος Ιωάννου

(ΜΛ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα