Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2020 09:39

Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας

Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης δέχθηκε, σήμερα, τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας κ. Evarist Bartolo, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Μάλτας και τη συνεργασία που αναπτύσσουν οι δύο χώρες, στη βάση της κοινής ευρω-μεσογειακής τους ταυτότητας. Ως μικρά νησιώτικα κράτη, ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κύπρος και Μάλτα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των δικαίων τους και των κοινών συμφερόντων τους ενάντια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των κυριότερων δε το μεταναστευτικό. Η Κύπρος, τόνισε ο κ. Συλλούρης, στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων προκλήσεων της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί του εδάφους και στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Οι προκλήσεις αυτές, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, αυξάνουν περαιτέρω την ένταση στην ευρύτερη περιοχή και χρήζουν αποφασιστικής απάντησης από τη διεθνή κοινότητα. 

Ο κ. Bartolo ανέφερε ότι η Μάλτα, γενικά και ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να επιλύονται οι όποιες διαφορές. Ευχήθηκε δε την επανένωση της Κύπρου και την επίλυση του κυπριακού προβλήματος σε αυτή τη βάση.

Ειδικότερα όσον αφορά στο μεταναστευτικό, διαπιστώθηκε εκατέρωθεν η ανάγκη περισσότερης αλληλεγγύης προς τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος και η Μάλτα, και υιοθέτησης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης που να εδράζεται στην δικαιότερη κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ΕΚ/ΣΧ)