Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-09-2020 13:00

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Αύγουστος 2020, συνολική απασχόληση: 52.146

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2020 αυξήθηκε κατά 441 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.146 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 722 άτομα (-2,6%), από 28.238 σε 27.516 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.251 άτομα (8,5%) φθάνοντας τις 16.051 σε σχέση με 14.800 άτομα τον Αύγουστο του 2019.

 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,7%) καθώς και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,6%) ενώ στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παρατηρείται μείωση (-0,2%). Και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού καταγράφεται αύξηση στο έκτακτο προσωπικό με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία (23,4%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού εκτός των Δυνάμεων Ασφαλείας όπου παρουσιάζεται αύξηση 0,5%. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-5,1%). Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στο έκτακτο προσωπικό (-15,9%).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

Αύγ. 2019

Ιούλ.  2020

Αύγ. 2020

 

Αύγ.20/ Αύγ.19

Αύγ.20/

   Ιούλ.20

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.349

17.351

17.315

 

-0,2%

-0,2%

Μόνιμοι

11.323

11.018

10.966

 

-3,2%

-0,5%

Έκτακτοι

6.026

6.333

6.349

 

5,4%

0,3%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

12.984

14.186

13.467

 

3,7%

-5,1%

Μόνιμοι

9.886

9.642

9.645

 

-2,4%

0,0%

Έκτακτοι

3.098

4.544

3.822

 

23,4%

-15,9%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.705

12.724

12.785

 

0,6%

0,5%

Μόνιμοι

7.029

6.937

6.905

 

-1,8%

-0,5%

Έκτακτοι

5.676

5.787

5.880

 

3,6%

1,6%

Σύνολο

Σύνολο

43.038

44.261

43.567

 

1,2%

-1,6%

Μόνιμοι

28.238

27.597

27.516

 

-2,6%

-0,3%

Έκτακτοι

14.800

16.664

16.051

 

8,5%

-3,7%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.667

8.604

8.579

 

-1,0%

-0,2%

Γενικό Σύνολο

 

51.705

52.865

52.146

 

0,9%

-0,5%

 

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

 

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

 

Επικοινωνία

Γιώργος Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.:

echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

 

(ΝΝ/ΣΧ)