Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2020 13:01

Κενές Θέσεις Εργασίας: 2ο τρίμηνο 2020- Ετήσια Μεταβολή -32,1%

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 4172. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας μειώθηκε κατά 1969 (-32,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6141. Σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκε μείωση 3005 θέσεων (-41,9%). (Πίνακας 1)

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% και 1,7% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2020 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (2,8%), των Δραστηριοτήτων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (2,7%) και στην Ενημέρωση και Επικοινωνία (1,9%) (Πίνακας 2).


Πίνακας 1

Nace Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αριθμός Κενών Θέσεων

 

% Μεταβολή

2ο Τριμ. 2019

1ο Τριμ. 2020

2ο Τριμ. 2020

 

2ο Τριμ. 2020/19

2ο Τριμ./

1ο Τριμ. 2020

B

Ορυχεία και Λατομεία

2

2

1

 

-50,0

-50,0

C

Μεταποίηση

497

876

309

 

-37,9

-64,7

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

2

9

0

 

-100,0

-100,0

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

24

37

4

 

-83,1

-89,2

F

Κατασκευές

294

1052

253

 

-13,9

-76,0

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1.151

906

516

 

-55,2

-43,0

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

133

201

59

 

-55,7

-70,6

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.492

1.563

993

 

-33,4

-36,5

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

126

131

204

 

61,7

55,7

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

241

297

134

 

-44,5

-54,9

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

11

153

19

 

72,7

-87,6

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

535

426

170

 

-68,2

-60,1

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

378

208

33

 

-91,3

-84,1

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

530

480

402

 

-24,1

-16,3

P

Εκπαίδευση

285

73

478

 

67,7

554,8

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

162

511

544

 

236,3

6,5

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

195

77

51

 

-73,9

-33,8

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

83

175

2

 

-97,6

-98,9

 

Σύνολο

6.141

7.177

4.172

 

-32,1

-41,9

 

Πίνακας 2

Nace  Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστό Κενών Θέσεων

2ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2020

B

Ορυχεία και Λατομεία

0,4

0,6

0,3

C

Μεταποίηση

1,6

3,0

1,0

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

0,1

0,6

0,0

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

0,8

1,4

0,2

F

Κατασκευές

1,0

3,4

0,9

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1,8

1,4

0,8

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

0,9

1,3

0,4

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

3,2

4,0

2,7

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1,3

1,3

1,9

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1,3

1,5

0,7

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

0,4

5,8

0,8

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1,9

1,5

0,6

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

3,5

1,9

0,3

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1,7

1,6

1,2

P

Εκπαίδευση

1,1

0,3

1,6

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

0,9

2,6

2,8

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

3,2

1,2

0,9

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

1,2

1,8

0,0

 

Σύνολο

1,7

2,0

1,2

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Κενή θέση εργασίας είναι η θέση για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινοποίηση της εκτός της επιχείρησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να ψάχνει ενεργά να βρει κατάλληλο υποψήφιο.

Ποσοστό κενών θέσεων είναι το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων.

Κάλυψη στοιχείων

Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα άτομα που κατατάσσονται σε όλους τους Τομείς  Οικονομικών Δραστηριοτήτων με βάση την ταξινόμηση του συστήματος NACE Rev.2 εκτός του Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), το T (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και το U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τηλεφωνική τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Γιώργος Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.:

echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΣΣ/ΣΧ)