Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2020 14:46

Ο Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου εκπροσώπησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσώπησε το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Κωστής Ευσταθίου.     

Στο πλαίσιο συζήτησης για τις προτεραιότητες της τρέχουσας Γερμανικής Προεδρίας, ο κ. Ευσταθίου, δίδοντας έμφαση στο θέμα της ασφάλειας της ΕΕ, στηλίτευσε τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις στην ασταθή αυτή περιοχή αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, υπογράμμισε ο κ. Ευσταθίου, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη διαφύλαξης των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι, μέχρι την ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου της 24ης Σεπτεμβρίου 2020, η Άγκυρα θα διαφοροποιήσει τη στάση της, συμμορφούμενη με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ανάφερε ο Κύπριος βουλευτής, αναμένεται από τα κράτη- μέλη της ΕΕ να επιδείξουν ουσιαστική αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και να συναινέσουν στη λήψη αποφασιστικών μέτρων κατά της Τουρκίας.

Σε ό,τι αφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021 – 2027, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι οποιεσδήποτε περικοπές σε σημαντικούς τομείς χρηματοδότησης δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης. Ειδικότερα, για το μεταναστευτικό, ο κ. Ευσταθίου  επεσήμανε ότι η Κύπρος δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό αιτητών ασύλου κατ’ αναλογία πληθυσμούμεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου.    

Εξάλλου, σε παρέμβασή του σε συζήτηση για τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επέφερε η πανδημία σε πολλούς τομείς, όπως τα συστήματα υγείας των κρατών- μελών, το διεθνές εμπόριο, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η εκπαίδευση.

Όσον αφορά στα διδάγματα που αντλήθηκαν, ο Κύπριος βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Έκανε δε ειδική αναφορά στη στρατηγική για έξοδο από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης με την εφαρμογή σχεδίου ανάκαμψης, στο επίκεντρο του οποίου, τόνισε, πρέπει να βρίσκονται οι προσπάθειες για οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά και για ψηφιακή μεταρρύθμιση.  Η παροχή αναβαθμισμένων διαδικτυακών υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθίσταται απόλυτα αναγκαία στη νέα, μετα-κορωνοϊό εποχή, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου.

Υπογραμμίζοντας εξάλλου την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγείας των κρατών-μελών, ο κ. Ευσταθίου τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει τη δέουσα αλληλεγγύη και τα κράτη- μέλη να προχωρήσουν σε μια πιο αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε, τέλος, ότι η πανδημία του κορωνοϊού κατέδειξε ότι η γραμμή μεταξύ της υιοθέτησης περιοριστικών μέτρων και της κατάχρησης εξουσίας είναι πολύ λεπτήκαι τόνισε την επιτακτική ανάγκη διαφύλαξης  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

(NN/ΣΧ)