Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-09-2020 09:18

Ολοκλήρωση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «First Step»

Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «First Step» έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Πάνω από 300 άτομα από τρίτες χώρες (υπήκοοι τρίτων χωρών) – πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και μετανάστες – συμμετείχαν στο πρόγραμμα με στόχο να διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στην Κύπρο.

Το πρότζεκτ διήρκεσε 18 μήνες. Ξεκίνησε την 1η Φεβρουάριου 2019 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 και τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλάμβαναν δύο φάσεις: Η Πρώτη Φάση (36 ώρες) περιλάμβανε εκπαίδευση στις πολιτικές απασχόλησης και νομοθεσίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Η Δεύτερη Φάση (120 ώρες) περιλάμβανε την επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα: ασφάλεια και υγεία των τροφίμων, βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων, ξενοδοχειακά, εφοδιαστικά και βασικές αρχές για λογιστική. Υπήρξαν και συμπληρωματικά μαθήματα (21 ώρες) αγγλικών τα οποία βοήθησαν τους συμμετέχοντες στις δύο φάσεις της δράσης.


Η δράση βράβευσε την Widad Al Banna, αναγνωρισμένη πρόσφυγα από την Παλαιστίνη, με απονομή υποτροφίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να δουν βιντεογραφικό υλικό των εμπειριών των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.
http://www.firststep.com.cy/gallery/video/

Σημειώνεται ότι το «First Step» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

(ΕΚ/ΣΧ)