Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-09-2020 10:57

Αναφορικά με τις χρεώσεις για κάλυψη εξόδων λειτουργίας ναυαγοσωστικών μονάδων

Με αφορμή τις καταγγελίες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για υπερχρέωση του Δήμου Λάρνακας από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των ναυαγοσωστικών μονάδων που στελεχώνουν τις παραλίες του Δήμου Λάρνακας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ» το οποίο εκπονήθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, και στο οποίο προβλέπεται η αύξηση των ωραρίων λειτουργίας των ναυαγοσωστικών μονάδων, καθώς και της χρονικής περιόδου στελέχωσης των παραλιών. Περαιτέρω, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 85019 ημερομηνίας 30 Μαΐου 2018, αποφασίστηκε η αύξηση της συνεισφοράς των τοπικών αρχών κατά 25% σε σχέση με το κόστος της απασχόλησης των ναυαγοσωστών το 2017.

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας τιμολογεί την συνεισφορά για ναυαγοσωστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας, στη βάση των ανωτέρω και ως εκ τούτου οι καταγγελίες περί υπερχρέωσης είναι ανυπόστατες και αβάσιμες. 

(ΕΧ/ΕΙ)