Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-09-2020 14:16

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας (Λειτουργία Υποκαταστήματος).

Ως προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Αναλυτικά έγγραφα της πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπάρχουν στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο σύνδεσμο www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid, κατηγορία «Προσφορές».

(ΕΚ/ΕΙ)