Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-09-2020 20:50

Χαιρετισμός ΠτΔ κ. Νίκου Αναστασιάδη στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου του κτηρίου «Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Είναι με ξεχωριστή χαρά που χαιρετίζω την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής».

Κτήριο το οποίο, κοσμώντας και εμπλουτίζοντας το τοπίο της Πανεπιστημιούπολης, αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερης αξίας ως προς την επιδιωκόμενη επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επιτρέψτε μου, προ της όποιας άλλης αναφοράς να συγχαρώ και να επαινέσω τον ευεργέτη Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, ο οποίος, σε συνέχεια της ήδη καταγεγραμμένης κοινωνικής του προσφοράς, συνδέει στο εξής το όνομά του με τη δημιουργική αναπτυξιακή του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές πανεπιστημιακό πεδίο, η παρούσα γενναιόδωρη χρηματική συνεισφορά είναι καίριας σημασίας ως προς την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την περαιτέρω διάκρισή του.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υψηλών προδιαγραφών υποδομές θα παρέχουν στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές:

  • Τα εφόδια προηγμένης δραστηριοποίησης στους κλάδους της ιατρικής και της βιολογίας, ως επίσης
  • τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων αντικειμένων εκπαίδευσης και έρευνας σε τομείς αιχμής.

Στο πλαίσιο αυτό και επιπλέον της περαιτέρω αναβάθμισης του κύρους και της αξιοπιστίας του Ιδρύματος:

  • Ενισχύεται τα μέγιστα ο στόχος της αριστείας σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο του Πανεπιστημίου.
  • Διευρύνεται η δεξαμενή άντλησης φοιτητών και διεθνούς φήμης επιστημόνων και ερευνητών, αλλά και η δυνατότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων του.

Ως Πολιτεία έχουμε διαχρονικά μια αγαστή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας το επιστημονικό κύρος του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που πλαισιώνουν τη λειτουργία του, ως επίσης την υψηλής ποιότητας δραστηριότητα που αναπτύσσουν.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω:

Στηρίχθηκαν οι σχεδιασμοί για την υλοποίηση της Β΄ φάσης της Πανεπιστημιούπολης, μέσω δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους 194 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα εκτελεστούν την περίοδο 2016-2023, συμπεριλαμβανομένων:

(i)            Της κατασκευής νέων υποδομών στην Πανεπιστημιούπολη της Αθαλάσσας.

(ii)          Της ανακαίνισης και αναβάθμισης του ακαδημαϊκού Χώρου της Πανεπιστημιούπολης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των αντισεισμικών χαρακτηριστικών της και

(iii)         της ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων, εκτός  Πανεπιστημιούπολης, εγκαταστάσεων του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας.

Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε:

Πρώτον, σε συμφωνία Δανείου ύψους 162 εκ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας και δευτερόν, σε συμφωνία Δανείου ύψους 32 εκ. ευρώ μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, προωθούνται τόσο η κατασκευή της Πολυτεχνικής Σχολής, της Ιατρικής Σχολής, του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, και άλλων σημαντικών έργων στην Πανεπιστημιούπολη όσο και η ανακαίνιση της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας που αποτελεί ιστορικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας υλοποίησης των εν λόγω έργων της Πανεπιστημιούπολης, η Κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση για επέκταση του υφιστάμενου δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 5 έτη, καθώς και αύξηση του ποσού του υφιστάμενου δανείου κατά 20 εκατομμύρια ευρώ.

Να επισημάνω την ίδια ώρα, ότι τροχοδρομείται η δεύτερη φάση των φοιτητικών εστιών, η οποία θα περιλαμβάνει πέραν των 700 νέων κλινών και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία αποφάσισε να προβεί στη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η θεσμική χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, ως επίσης το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας.

Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα και της ουσιαστικής στήριξης του Πανεπιστημίου από μέρους της Πολιτείας, το Πανεπιστήμιο κατέχει ξεχωριστή θέση σε συστήματα κατάταξης Πανεπιστήμιων έγκριτων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Εξέλιξη η οποία το αναγνωρίζει σε πρότυπο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, δίδοντας παράλληλα πλεονέκτημα στους φοιτητές του όσον αφορά την περαιτέρω καταξίωσή τους σε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο.

Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της στρατηγικής πολιτικής που υιοθετούμε όσον αφορά τη διεθνοποίηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και την καθιέρωση της πατρίδας μας ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών:

Να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις προοπτικές σπουδών και απασχόλησης που θα επιτρέπουν τη συγκράτηση και αξιοποίηση του ικανότατου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διαθέτει ο τόπος μας, αλλά και την προσέλκυση νέων επιστημόνων και φοιτητών.

Την ίδια στιγμή, επενδύοντας στην εγνωσμένη ποιότητα και επιστημονική αξία του έργου που παράγεται στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, βασική επιδίωξή μας είναι η διασύνδεση των αποτελεσμάτων του με την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας μας αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει.

Υψίστης και καθοριστικής σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή, αποδεικνύονται οι ποικίλου είδους συνέργειες που εξελίσσει η Πολιτεία με το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως επίσης οι μηχανισμοί συσχετισμού της εμπειρογνωμοσύνης με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και την επιχειρηματική καινοτομία.

Δεδομένων των αμοιβαία επωφελών καταγεγραμμένων θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν για την Κύπρο από τη γόνιμη αυτή αλληλεπίδραση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι βούλησή μας παραμένει η με κάθε δυνατό τρόπο ενίσχυση και ενδυνάμωση της θεσμοθετημένης συνεργασίας με τα Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα.

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής, θα αξιοποιηθεί πλήρως, αποτελώντας χώρο δημιουργικής και αναβαθμισμένης δραστηριότητας του ανθρωπίνου δυναμικού του Πανεπιστημίου.

Είναι για αυτό τον λόγο που θα ήθελα για ακόμη μία φορά να συγχαρώ τον δωρητή, εκφράζοντας του παράλληλα τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας για την ανιδιοτελή  πράξη προσφοράς του προς το Πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση τον τόπο μας.

Οφείλω, επίσης, να συγχαρώ το Συμβούλιο, τις Πρυτανικές Αρχές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, καθώς και την επιτυχούσα κοινοπραξία για την ανάπτυξη των υποδομών.

Δεν έχω καμία αμφιβολία πως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδεικνύοντας τον ίδιο με τον μέχρις στιγμής ζήλο, θα εργαστούν άοκνα έτσι ώστε οι σημαίνουσες αυτές υποδομές να παραδοθούν εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

 

(ΡΜ/ΕΚ/ΕΧΡ)