Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-09-2020 13:31

Πτώση 81,2% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2020

Οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο 2020 ανήλθαν σε 104.261 σε σύγκριση με 553.845 τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 81,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 424.850 σε σύγκριση με 2.735.839 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,5% (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο 2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, μέχρι τις 8/6/2020. 'Εκτοτε υπήρξε σταδιακή άρση των μέτρων και άρχισε να επιτρέπεται η άφιξη από συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση χωρών από το Υπουργείο Υγείας, βασισμένη σε εκτιμήσεις των επιδημιολογικών τους κινδύνων.

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 78,3% τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, ενώ παρατηρήθηκε επίσης 23,1% μείωση από τη Γερμανία, 3,0% μείωση από την Πολωνία, 43,8% μείωση από την Ελλάδα, 47,8% μείωση από την Ελβετία και 29,5% μείωση από την Αυστρία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κύριες αυτές χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2020 ήταν για ποσοστό 78,0% των τουριστών οι διακοπές, για 17,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 4,1% επαγγελματικός (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 1

   

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Αύγουστος

Ιανουάριος - Αύγουστος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2020/19

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

534.847

553.845

104.261

-81,2

2.719.622

2.735.839

424.850

-84,5

Ηνωμένο Βασίλειο

184.228

186.071

40.421

-78,3

919.972

933.343

117.304

-87,4

Γερμανία

18.398

15.794

12.151

-23,1

120.071

98.574

31.563

-68,0

Πολωνία

11.332

9.634

9.349

-3,0

61.098

52.124

24.699

-52,6

Ελλάδα

13.551

13.056

7.336

-43,8

121.733

112.546

45.698

-59,4

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

8.031

8.554

4.462

-47,8

47.073

43.379

13.799

-68,2

 

Αυστρία

5.161

   5.848

    4.125

-29,5

26.881

28.089

9.635

-65,7

Άλλες

294.146

314.888

26.417

-91,6

1.422.794

1.467.784

182.152

-87,6

                   

 

Πίνακας 2

Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Αυγ. 18

Αυγ. 19

Αυγ. 20

Διακοπές

88,3

88,1

78,0

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

9,7

10,2

17,9

Επαγγελματικός

1,9

1,7

4,1

 
         

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες - Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών - Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

 

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα δεδομένα για τον Αύγουστο 2020 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Οι επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο ήταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διάφορες πληροφορίες αναφορικά με την πτήση τους, τη χώρα διαμονής τους, τον σκοπό της επίσκεψής τους, καθώς και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός τουριστών που αφίχθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

Η αναγωγή των στοιχείων έγινε με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων κατά χώρα συνήθους διαμονής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός

 

Επικοινωνία

Λουκία Παναγίδου: Τηλ:+35722602152, Ηλ. Ταχ.: lpanagidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΕΙ)