Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-09-2020 13:06

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες

Όσον αφορά την Ειδική Εκπαίδευση και την απασχόληση σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ενημερώνει ότι oι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση των σχετικών κανονισμών και ότι οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από τις ειδικές επιτροπές που προβλέπεται να λειτουργούν.

Ο αριθμός των απασχολούμενων σχολικών συνοδών αυξάνεται διαρκώς και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 1120, 41% περισσότεροι σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Η απασχόληση σχολικών βοηθών/συνοδών εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στη βάση του οποίου λειτουργούν τα σχολεία.

Η Κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην Ειδική Εκπαίδευση με δαπάνη €74,1 εκατομμυρίων το προηγούμενο σχολικό έτος, η οποία παρουσίασε ετήσια αύξηση 11,4%. Ας σημειωθεί ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 30% των πρόσθετων έκτακτων εκπαιδευτικών (72 εκπαιδευτικοί) απασχολούνται στην Ειδική Εκπαίδευση.

ΙΠ