Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-09-2020 15:30

Βουλευτές σε συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ

Οι βουλευτές κ.κ. Γιώργος Λουκαΐδης και Κωστής Ευσταθίου, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχαν σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της Συνέλευσης.

H Επιτροπή εξέτασε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στον Κανονισμό της ΚΣΣΕ και τον προγραμματισμό των επόμενων δραστηριοτήτων της Συνέλευσης, περιλαμβανομένων των εκλογών για την ανάδειξη ανώτερων αξιωματούχων του Οργανισμού και των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό το φως των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού.   

Συζητήθηκαν, επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το πεδίο εφαρμογής της ασυλίας των βουλευτών της ΚΣΣΕ, καθώς και την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα όργανα της Συνέλευσης.

 (ΣΣ/ΣΧ)