Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-09-2020 15:26

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων (GM 91)

Επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιχορηγημένου Προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός & Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων» διάρκειας 14 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 21 και 22/10/2020 από τις 8:30π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ. στο Κέντρο Παραγωγικότητας, στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77, στη Λευκωσία.

Σήμερα ζούμε σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες πρακτικές οικονομικής διαχείρισης, καθώς και στην υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής, η οποία θα μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, Διευθυντές Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Αναλυτές, Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, Διευθυντές Τμημάτων καθώς και Υπεύθυνους και Προσωπικό Λογιστηρίων.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €150,00 το άτομο. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτημένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.   Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €120,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €30,00.

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα τηρηθούν αυστηρά  τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/5A9F9C5BAFE43380C22585EA0037C2C9 ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.

(ΕΧ/ΣΧ)