Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-09-2020 11:27

Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» που ετοίμασε, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

(EK/ΕΙ)