Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-09-2020 14:38

Επίσκεψη μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε ορεινές κοινότητες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στo πλαίσιo της συζήτησης θεμάτων που αφορούν στις δράσεις που αναλαμβάνονται από το κράτος για προώθηση των παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό και τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη για άμεση νομοθετική ρύθμιση της οικοτεχνίας σε ορεινές κοινότητες και την πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, θα επισκεφθεί τις πιο κάτω κοινότητες:

9.00 - 10.30 π.μ.  Κακοπετριά

10.45 - 12.30 μ.μ. Κυπερούντα

12.45 μ.μ. - 15.30   Αγρός

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης, η Επιτροπή θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι κοινότητες, όσο και οι οικοτεχνίες/βιοτεχνίες των ορεινών περιοχών κατά την παραγωγή και τη μεταποίηση των παραδοσιακών προϊόντων. Σχετικές δηλώσεις στα ΜΜΕ θα γίνουν έξω από το οίκημα του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κυπερούντας, στις 11:00 π.μ.

(EK/ΣΧ)

 

10.45 – 12.30μ.μ.