Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-09-2020 15:49

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ της ΚΣΣΕ

Tο μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας, Επιστημών και ΜΜΕ της Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο συζήτησης για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πανδημίας να μην αντίκεινται στην δημοκρατική νομιμότητα. Πρέπει, τόνισε, να διασφαλίζεται η αναλογικότητά των όποιων μέτρων, με γνώμονα τον αντίκτυπο που δυνατό να έχουν στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, ο κ. Ευσταθίου ορίστηκε Εισηγητής για το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

(ΕΚ/ΣΧ)