Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-09-2020 13:25

Βράβευση Σχολείων Τμήματος Φυλακών

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια, επενδύει στην παιδεία των κρατουμένων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, των τεχνών και της ενεργού συμμετοχής σε πολιτιστικά δρώμενα, συντελώντας στην καλλιέργεια του πνεύματος, του ήθους και της ομαδικότητας. H εκπαίδευση και η συμμετοχή των κρατουμένων σε δραστηριότητες που διοργανώνονται στο Τμήμα Φυλακών, συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και τη διεύρυνση των γνώσεων τους, στοιχεία σημαντικά για την ανάπτυξη υγειών στάσεων και συμπεριφορών, ως ενεργοποιημένοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Οι δράσεις για την πρόληψη της βίας, της νεανικής παραβατικότητας και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας που εφαρμόζονται στα οκτώ Σχολεία των Φυλακών ως η Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού Πολίτη, έχουν βραβευτεί στον παγκύπριο διαγωνισμό ανάμεσα στις επτά καλύτερες πρακτικές παγκύπρια με το χρηματικό ποσό ύψους €300.

Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν αρκετά σχολεία από όλη την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και τα Σχολεία του Τμήματος Φυλακών, διοργανώθηκε από το Συμβούλιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

(IK/ΣΧ)