Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-09-2020 15:29

Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν στις εργασίες της 7ης Συνάντησης της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ

Οι βουλευτές κ.κ. Δημήτρης Δημητρίου και Νίκος Κέττηρος, επικεφαλής και μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ Ευρωπόλ), συμμετείχαν στις εργασίες της 7ης Συνάντησης της ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο κ. Δημητρίου πήρε μέρος σε συζήτηση για τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπόλ και τις προκλήσεις που συνδέονται με την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ. Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού για την Ευρωπόλ, επισήμανε ότι η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού θα είναι ουσιαστική, ειδικότερα όσον αφορά στη διευκόλυνση της συνεργασίας της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την ενίσχυση των καθηκόντων της για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, τον εκσυγχρονισμό της συνεργασίας του Οργανισμού με τρίτες χώρες, καθώς και τη δυνατότητα της Ευρωπόλ να ζητά την έναρξη διασυνοριακών ερευνών. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί η άσκηση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη ΜΟΚΕ Ευρωπόλ, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής.

Ο κ. Κέττηρος, σε παρέμβασή του σε συζήτηση με θέμα την καταπολέμηση του δεξιού εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, επισήμανε, βάσει πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπόλ, ότι οι δεσμοί μεταξύ δεξιών εξτρεμιστών μέσω διαδικτύου έχουν περαιτέρω ενισχυθεί. Υπογράμμισε δε ότι, υπό το φως των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η πανδημία COVID-19, η διασφάλιση διαδικτυακής και ψηφιακής κυριαρχίας στην Ευρώπη καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία. Επικαλούμενος δε τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Ασφαλείας για την περίοδο 2020-2025, ο κ. Κέττηρος έκανε ειδικότερη αναφορά στη σημασία ενίσχυσης της ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις ψηφιακές έρευνες. Ο κ. Κέττηρος ζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση όσον αφορά σε επιπρόσθετα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του δεξιού εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, τονίζοντας ότι  η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων που εκτρέφουν τον δεξιό εξτρεμισμό και την τρομοκρατία θα αποτελούσε την πιο αποτελεσματική προσέγγιση.

(ΕΧ/ΣΧ)